NVC day-long workshop, June 20

36. Alunisu zomer 2013 (1)


This workshop is in the planning and still has to be confirmed


sâmbătă, 20 iunie, 2020 10:00-16:00. 

Luiza Stephan & Robyn Marie Bors Veraart


Provision Transylvania îl întâmpină pe Luiza Stephan, psihoterapeut și formator al NVC din București

În același timp, va exista o explorare de artă și natură pentru copii, astfel încât familiile sunt binevenite! 

Fondatorul Comunicarii nonviolenta (NVC), Marshall B. Rosenberg, PHD, a spus destul de clar ca ”Tot ce a fost integrat in comunicarea nonviolenta este cunoscut de secole. Nu e nimic nou si se bazeaza pe principiile nonviolentei, respectiv pe o stare de compasiune in care violenta nu are acces in inimile oamenilor. Comunicare nonviolenta doar ne aduce aminte ca in mod instinctiv stim ce bine ne simtim cand reusim sa ne conectam autentic cu o alta fiinta umana.”

Prin comunicare nonviolenta reusim sa gasim aparenta solutie de tip ”castig-castig” in care nici una dintre parti nu e nevoita sa faca vreun compromis pentru a salva relatia. Prin clarificarea realitii comune experimentate (Observatie), urmata de identificarea starii emotionale (Emotie) generate de implinirea sau neimplinirea lucrurilor cu adevarat importante din viata noastra (Nevoi), devenim mult mai clari si creativi cu privire la modul in care am putea sa satisfacem aceste nevoi (Cerinte).

Practicata de mii de persoane din intreaga lume de mai bine de 50 de ani, comunicarea nonviolenta are aplicabilitate in relatii de cuplu si familie, firme si organizatii, sanatate si servicii sociale, politie, negocieri, inchisori, adaposturi, institutii de stat si scoli. Exista numeroase studii despre efectele de termen lung a folosirii acestui limbaj.


Rugați RSVP sunând la Robyn Marie la dispoziție: 07 25 57 58 38 sau trimiteți-ne un e-mail


P1060587 (1)

Introduction to NVC (NonViolent Communication) 

Saturday, June 20 10:00 - 16:00

 Luiza Stephan & Robyn Marie Bors Veraart

Provision welcomes Luiza Stephan, a psychotherapist and NVC trainer from Bucharest.  

At the same time, there will be an art and nature exploration for children so families are welcome!

The founder of Nonviolent Communication (NVC), Marshall B. Rosenberg, PhD, said quite clearly that "Everything that has been integrated into nonviolent communication has been known for centuries. It is nothing new and is based on the principles of nonviolence, namely a state of compassion in which violence has no access to people's hearts. Nonviolence communication just reminds us that instinctively we know what we feel when we can connect authentically with another human being. "

Through nonviolence communication, we find the apparent win-win solution in which none of the parties have to compromise to save the relationship. By clarifying the common experience experienced (Observation), followed by identifying the emotional state (Emotion) generated by the fulfilment or the failure of the truly important things in our lives (Needs), we become much clearer and more creative about how we can meet these Needs (Requirements).

Practiced by thousands of people around the world for over 50 years, nonviolence communication has applicability in family and family relationships, businesses and organisations, health and social services, police, negotiations, prisons, shelters, state institutions and schools. There are numerous studies on the long-term effects of using this language.


Please RSVP by calling Robyn at Provision: 07 25 57 58 38 or send us a mail